Tổ thực hành may 2

Văn phòng tổ môn: P301 nhà B9

TT Họ tên giảng viên Chức vụ Mail
1 Nguyễn Thị Kha Giám đốc khant@hict.edu.vn
2 Dương Thị Tâm Tổ trưởng tamdt@hict.edu.vn
3 Nguyễn Đức Thành Tổ phó thanhdt@hict.edu.vn
4 Văn Thị Cúc Hoa Giảng viên hoavtc@hict.edu.vn
5 Nguyễn Thu Thủy Giảng viên thuynthu@hict.edu.vn
6 Nguyễn Thị Mơ Giảng viên mont@hict.edu.vn
7 Nguyễn Thị Thu Hà Giảng viên hantt@hict.edu.vn
8 Dương Văn Long Giáo vụ longdv@hict.edu.vn
9 Nguyễn Thị Thu Hường Giảng viên huongntt82@hict.edu.vn
10 Bùi Thái Hưng Giảng viên hungbt@hict.edu.vn
11 Đỗ Xuân Tùng Giảng viên doxuantung76@gmail.com
12 Nguyễn Xuân Khán Giảng viên khannx@hict.edu.vn
13 Bùi Thị Nhung Giảng viên nhungbt@hict.edu.vn
14 Đỗ Thị Thu Hường Giảng viên huongdtt@hict.edu.vn
15 Phạm Minh Huyền Giảng viên huyenptm@hict.edu.vn

.