Thi hiểu biết hội thi sáng tạo không ngừng 2017-2018 trung tâm Thực hành may

Đăng ngày : 06/11/2017 10:53:42 AM

 

Căn cứ kế hoạch số: 1406/KH-ĐHCNDMTTHN  của Trường ngày 17 tháng 10 năm 2017 ban hành kế hoạch hội thi sáng tạo không ngừng năm học 2017-2018. Ngày 30/10/2017, Trung tâm Thực hành may đã tổ chức thi hiểu biết cho toàn thể 32 giáo viên trong trung tâm  với nội dung về quy chế đào tạo hiện đang áp dụng với trình độ Đại học tín chỉ và Cao đẳng Giáo dục nghề nghiệp tại phòng B9-404. Buổi thi đã diễn ra với không khí khẩn trương và nghiêm túc. Dưới đây là 1 số hình ảnh về buổi thi hiểu biết cho giáo viên trung tâm

 

Bài viết liên quan: