KẾT QUẢ TỔ CHỨC HỘI THI “SÁNG TẠO KHÔNG NGỪNG” TRUNG TÂM THỰC HÀNH MAY NĂM 2017-2018

Đăng ngày : 13/11/2017 2:11:42 PM

Hưởng ứng kế hoạch hội thi “sáng tạo không ngừng” cấp trường năm 2017, trong thời gian từ ngày 16/10/2017 đến ngày 30/10/2017 Trung tâm Thực hành may đã tổ chức hội thi “sáng tạo không ngừng” cấp trung tâm. Số giảng viên tham gia dự giảng tiết giảng cấp trung tâm đợt 1 là 7/36 đ/c tham gia giảng dạy, thi hiểu biết là 30/36 đ/c.

Hội đồng Ban giám khảo Trung tâm gồm các đồng chí:

1.     Đ/c Dương Hồng Hạnh – PGĐ Chủ tịch hội đồng
2.     Đ/c Đặng Thị Thúy Hồng – PGĐ phụ trách TT Phó chủ tịch hội đồng
3.     Đ/c Dương Thị Tâm – Trưởng bộ môn THM2 Ủy viên
4.     Đ/c Nguyễn Thị Lanh – Trưởng bộ môn THM 3 Ủy viên
5.     Đ/c Nguyễn Thị Thành – Phó trưởng bộ môn THM3 Ủy viên
6.     Đ/c Dương Thị Hồng Lượng – Trưởng bộ môn THM 1  Thư kí

 Nội dung thi (gồm 3 phần)

+ Thi hiểu biết: Thi trắc nghiệm trong thời gian 20 phút. Nội dung thi là các qui chế đào tạo nội bộ đang áp dụng tại trường, Quyết định số 1333/QĐ – ĐHCNDMHN  ngày 2 tháng 10 năm 2017 qui định đào tạo đại học, cao đẳng  chính qui theo hệ thống tín chỉ, Quyết định số 1322/QĐ – ĐHCNDMHN  ngày 29 tháng 9 năm 2017 qui định đào cao đẳng  hệ chính qui giáo dục nghề nghiệp. Thời gian tổ chức: ngày 30/10/2017.

+ Thi tiết giảng: GV thực hiện tiết giảng thực hành trong chương trình môn học thời gian 45-50 phút.

+ Thi chuyên môn: Trung tâm thống nhất lấy kết qủa thi nâng bậc năm 2017 để đánh giá kết quả.

Kết quả hội thi:

– Số GV tham gia/tổng số GV: 7/30, đạt tỉ lệ: 23.3%

– Số tiết dạy thực hành/tổng số tiết dự thi: 7/7, đạt tỷ lệ 100%

– Số GV đạt giải GVG cấp TT/tổng số GV dự thi: 7/7, đạt tỉ lệ: 100%.

Những tiết giảng tiêu biểu:

Một số các tiết giảng tiêu biểu qua hội thi là của các đồng chí sau: Nguyễn Huy Đông (giải nhì), Đặng Thị Đan, Bùi Thị Nhung, Nguyễn Thu Thủy, Trương Thanh Giang (giải ba).

Bài viết liên quan: