Kế hoạch phân công giáo viên và bố trí phòng thực hành lớp học ngoài giờ tuần 11

Đăng ngày : 12/09/2016 4:01:36 PM

Kế hoạch phân công giáo viên và bố trí phòng học thực hành lớp học ngoài giờ tuần 11 (12/9 – 18/9/2016) của Trung tâm Thực hành may. Xem tại đây

Bài viết liên quan: