Đào tạo chính quy

CAO ĐẲNG NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY

+Thời gian đào tạo: 3 năm

+Mục tiêu : Sau khi học xong chương trình này, người học

làm được.

-Chuẩn bị kỹ thuật cho triển khai sản xuất tại doanh nghiệp may

công nghiệp;

-Thiết kế và thực hành cắt may được các kiểu trang phục.

-Quản lý điều hành sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm tại

các doanh

nghiệp may; tự thành lập doanh nghiệp.

+ Vị trí việc làm:

-Giám đốc nhà máy thành viên, Cán bộ phòng kỹ thuật, tổ trưởng

sản xuất, trưởng ca sản xuất, chủ doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc.

-Thu nhập hiện tại của sinh viên sau khi làm việc 3 tháng là từ 6 triệu

trở lên, sinh viên có trình độ bằng 2 ngành Tiếng Anh hoặc TOEFL 450

trở lên có thu nhập là 10 triệu/tháng.

CAO ĐẲNG NGHỀ MAY THỜI TRANG

+Thời gian đào tạo: 3 năm

+Mục tiêu đào tạo: Sau khi học xong chương trình này, người học làm được:

-Làm việc ở tất cả các vị trí trong dây chuyền may;

-Đảm nhiệm vị trí tổ trưởng, chuyền trưởng;

-May mẫu kỹ thuật cho các sản phẩm từ đơn giản đến cao cấp;

-Thiết kế và cắt may các sản phẩm quần áo thời trang;

-Thực hiện các công việc chuẩn bị sản xuất cho mã hàng mới;

-Quản lý, kiểm tra và đánh giá chất lượng sản phẩm;

-Có tay nghề may bậc 4/6 với cao đẳng và 3/6 với trung cấp;